Tjänster

Våra tjänster för utveckling av skräddarsydd programvara och konsulttjänster

Vi specialiserar oss på backend- och end-to-end-projektutveckling: distribuerade och Big Data-system, maskininlärning, dataanalyser, blockchain och mycket mer!

Codepole hjälpte till med införandet av vår nuvarande plattform. De implementerade funktionerna och produkterna vilket gjorde det möjligt för oss att snabbt expandera vår befintliga svenska verksamhet och även att expandera till nya marknader. Robin Tjassens, Kompar

Robin Tjassens, Kompar

Codepole lyckades förse mig med kandidater av högsta kvalitet på kort tid. Deras stöd och praktiska inställning under hela rekryteringsprocessen var ovärderlig.

Daniel Abebe, HuggyStudio

Endast den bästa tekniken

Vi använder välkänd teknik.

Företag som vi har hjälpt att uppnå sina tekniska mål