Allmänna villkor

Allmänna villkor

WEBBPLATSADMINISTRATÖR

Ägaren och administratören av webbplatsen www.codepole.com är BFG Management AB med säte i Stockholm 112-21,Garvargatan 20, Reg. nr 559205-1477, moms: SE559205147701.

VILLKOR

 1. Genom att besöka webbplatsen www.codepole.com samtycker du till att vara bunden av dessa användarvillkor, alla tillämpliga lagar och förordningar. 
 2. Du samtycker till att du är ansvarig för att följa alla tillämpliga lokala lagar. 
 3. Du får inte använda eller komma åt denna webbplats om du inte godkänner något av dessa villkor. 
 4. Materialet på denna webbplats är skyddat av tillämplig upphovsrätts- och varumärkeslagstiftning.

ANVÄNDNINGSLICENS

 1. Tillstånd ges att tillfälligt ladda ner en kopia av materialet (information eller programvara) på BFG Management AB:s webbplats endast för personligt, icke-kommersiellt bruk och för tillfällig visning. Detta är ett beviljande av en licens, inte en överföring av äganderätt, och enligt denna licens får du inte:
 • ändra eller kopiera materialet;
 • använda materialet i något kommersiellt syfte eller för offentlig visning (kommersiell eller icke-kommersiell);
 • försöka dekompilera eller bakåtkompilera någon programvara som finns på Codepole webbplats;
 • ta bort någon upphovsrätt eller annan äganderättslig notering från materialet, eller
 • överföra materialet till en annan person eller "spegla" materialet på någon annan server.
 1. Denna licens ska automatiskt upphöra om du bryter mot någon av dessa begränsningar och kan när som helst sägas upp av BFG Management AB. När du avslutar din visning av detta material eller när denna licens upphör måste du förstöra allt nedladdat material i din ägo, oavsett om det är i elektroniskt eller tryckt format.

ANSVARSFÖRKLARING

 1. Materialet på BFG Management AB:s webbplats tillhandahålls i befintligt skick.
 2. BFG Management AB lämnar inga garantier, vare sig uttryckliga eller underförstådda, och som ett resultat av detta, avvisar och förnekar alla andra garantier, inklusive, utan begränsning, underförstådda garantier eller villkor för säljbarhet, lämplighet för ett visst ändamål, eller att immateriella rättigheter eller andra rättighetsintrång inte kränks.
 3.  BFG Management AB garanterar inte och gör inga utfästelser om riktigheten, de sannolika resultaten eller tillförlitligheten i användningen av materialet på sin webbplats eller på annat sätt i samband med sådant material eller på webbplatser som är länkade till denna webbplats.

BEGRÄNSNINGAR

 1. Under inga omständigheter ska BFG Management AB eller dess leverantörer vara ansvariga för eventuella skador (inklusive, utan begränsning, skador på grund av förlust av data eller vinst eller på grund av avbrott i affärsverksamheten) som uppstår till följd av användningen eller oförmågan att använda materialet på BFG Management AB:s webbplats, även om BFG Management AB eller BFG Management AB:s auktoriserade representant har underrättats muntligen eller skriftligen om möjligheten av sådana skador. 
 2. Eftersom vissa jurisdiktioner inte tillåter begränsningar av underförstådda garantier eller begränsningar av ansvar för följdskador eller tillfälliga skador kan det hända att dessa begränsningar inte gäller för dig.

MATERIALETS NOGGRANNHET

 1. Materialet på BFG Management AB:s webbplats kan innehålla tekniska, typografiska eller fotografiska fel. 
 2. BFG Management AB garanterar inte att materialet på webbplatsen är korrekt, fullständigt eller aktuellt. 
 3. BFG Management AB. kan när som helst och utan föregående meddelande göra ändringar i materialet på sin webbplats. BFG Management AB gör dock inga åtaganden att uppdatera materialet.

LINKS 

 1. BFG Management AB har inte granskat alla webbplatser som är länkade till dess webbplats och ansvarar inte för innehållet på någon sådan länkad webbplats. 
 2. Införandet av en länk innebär inte att BFG Management AB godkänner webbplatsen. Användning av en sådan länkad webbplats sker på användarens egen risk.

ÄNDRINGAR

 1.  BFG Management AB. kan när som helst och utan föregående meddelande ändra dessa användarvillkor för sin webbplats. Genom att använda denna webbplats godkänner du att vara bunden av den då gällande versionen av dessa användarvillkor.

GÄLLANDE LAGSTIFTNING

 1. Dessa villkor regleras av och tolkas enligt svensk lag och du underkastar dig oåterkalleligen den exklusiva jurisdiktionen för domstolarna i den staten eller på den platsen.

WEBBPLATSER FRÅN TREDJE PART

 1. När du surfar på BFG Management AB:s webbplats placeras reklamcookies på din dator så att vi kan förstå vad du är intresserad av. 
 2. Våra samarbetspartners för annonsering, Facebook Ads och Google AdWords, gör det möjligt för oss att visa dig retargeting-annonsering på andra webbplatser baserat på din tidigare interaktion med Codepole.
 3.  Våra partners tekniker samlar inte in personlig information som namn, e-postadress, postadress eller telefonnummer. 
 4. Du kan besöka den här sidan för att välja bort Facebook Ads, Google Analytics och deras partners riktade annonsering.