Privacy Policy

CODEPOLE SEKRETESSPOLICY

Din personliga information och dina uppgifter är viktiga. Det är Codepols policy att respektera din integritet när det gäller all information som vi kan samla in när vi driver vår webbplats. Därför har vi utarbetat denna integritetspolicy för att du ska förstå hur vi samlar in, använder, kommunicerar, avslöjar och på annat sätt använder personlig information. Vi har beskrivit vår integritetspolicy nedan.

Allmänna villkor

1.1. BFG Management AB driver webbplatsen https://www.codepole.com/, som tillhandahåller tjänsten. 

1.2. BFG Management AB med säte i Stockholm 112-21,Garvargatan 20, Reg. No. 559205-1477, VAT: SE559205147701 är personuppgiftsansvarig. 

1.3. Dataskyddet sker i enlighet med kraven i den allmänt tillämpliga lagstiftningen, och lagringen av uppgifterna sker på säkra servrar.

1.4. Vi använder SSL-protokollet (Secure Communication Encryption Protocol) för att säkerställa datasäkerheten på vår webbplats. 

1.5. Personuppgifter som lämnas i formuläret på vår webbplats behandlas konfidentiellt och är inte synliga för obehöriga personer - endast Codepole auktoriserade personal kan se denna information. 

Förvaltning av uppgifter

2.1. Vi kommer att behandla följande kategorier av dina uppgifter om du inte är en företagare:

 • för- och efternamn,
 • bostadsadress,,
 • telefonnummer,
 • e-postadress,
 • Bankkontonummer (om du är vår entreprenör och vi gör överföringar till dig eller om vi har fått detta nummer från dig i uppgifterna om banköverföringar för oss).
 • om du är en enskild person som driver ett företag (eller en anställd hos en sådan person eller en person som agerar på deras vägnar):
 • för- och efternamn, företag,
 • affärsadress,
 • skatteregistreringsnummer, eventuellt statistiknummer,
 • bankkontonummer,
 • kontaktuppgifter,
 • uppgifter om anställda eller personer som agerar för dessa kunders räkning (namn, efternamn, befattning, kontaktuppgifter).

2.2 Vi kommer att behandla följande kategorier av dina uppgifter om du är en anställd eller en person som agerar på uppdrag av en juridisk person eller en organisatorisk enhet utan juridisk personlighet:f

 • Uppgifter om anställda eller personer som agerar för dessa kunders räkning (namn, efternamn, befattning, kontaktuppgifter),
 • Personligt identitetsnummer (om företaget får ett utdrag ur det nationella domstolsregistret för att visa kundens representation). 

2.3. Vi samlar in personlig information på lagliga och rättvisa sätt och, när så är lämpligt, med den berörda personens vetskap eller samtycke.

2.4. Vi samlar in och använder personuppgifter endast för att uppfylla de syften som vi har angett och för andra kompletterande syften, såvida vi inte erhåller samtycke från den berörda personen eller om det krävs enligt lag.

2.5. Personuppgifterna bör vara relevanta för de ändamål för vilka de ska användas och, i den utsträckning som krävs för dessa ändamål, bör de vara korrekta, fullständiga och aktuella.

2.6. Vi skyddar personlig information genom att använda rimliga säkerhetsåtgärder mot förlust eller stöld samt obehörig åtkomst, avslöjande, kopiering, användning eller ändring.

2.7. Vi kommer att göra information om vår policy och praxis för hantering av personuppgifter lättillgänglig för kunderna.

2.8. Vi kommer endast att behålla personuppgifter så länge som det är nödvändigt för att uppfylla dessa syften.

2.9.Vi har åtagit oss att bedriva vår verksamhet i enlighet med dessa principer för att säkerställa att sekretessen för personuppgifter skyddas och upprätthålls. BFG Management AB kan ändra denna sekretesspolicy från tid till annan efter BFG Management AB:s eget gottfinnande.

2.10. Personuppgifter behandlas:

 • i enlighet med bestämmelserna om skydd av personuppgifter,
 • i enlighet med den implementerade sekretesspolicyn,
 • i den utsträckning och i det syfte som är nödvändigt för att upprätta och korrekt genomföra de elektroniskt tillhandahållna tjänsterna,
 • i den utsträckning och i det syfte som är nödvändigt för att uppfylla legitima intressen (legitima syften), och behandlingen strider inte mot den registrerades rättigheter och friheter:
 • i den utsträckning och i det syfte som är förenligt med det samtycke som du gav uttryck för när du prenumererade på nyhetsbrevet,
 • i den utsträckning och i det syfte som är förenligt med det samtycke som du har uttryckt om du har ansökt om ett jobberbjudande om du har fyllt i kontaktformuläret, fyllt i formuläret för nedladdning av e-böcker och andra formulär som tillhandahålls av tjänsten.

2.11. Du har rätt att få tillgång till dina uppgifter, rätta dina uppgifter, radera dina uppgifter eller begränsa behandlingen av dina uppgifter, samt rätt att lämna in ett klagomål till tillsynsmyndigheten. Återkallandet av samtycket ska inte påverka lagligheten av den behandling som utförts på grundval av samtycket före återkallandet.

2.12. Kontakt med den person som övervakar behandlingen av personuppgifter i tjänsteleverantörens organisation är möjlig på elektronisk väg på följande e-postadress: gdpr@codepole.com

2.13. Vi har rätt att dela användarens personuppgifter och andra uppgifter med enheter som är auktoriserade enligt gällande lag (t.ex. brottsbekämpande myndigheter).

2.14.Borttagandet av personuppgifter kan ske till följd av att samtycket återkallas eller att en lagligt godtagbar invändning mot behandlingen av personuppgifter lämnas in.

2.15.Vi har infört datakryptering och åtkomstkontroll för att minimera effekterna av eventuella brott mot datasäkerheten. 

Cookies

3.1. Cookies är små krypterade textfiler som lagras på din dator eller andra enheter när du besöker denna webbplats.

3.2. Cookies registrerar information om dina onlinepreferenser och gör det möjligt för oss att skräddarsy webbplatserna efter dina intressen. Information som tillhandahålls av cookies kan hjälpa oss att analysera din användning av våra webbplatser och hjälpa oss att ge dig en bättre användarupplevelse.

3.3. Cookies används på vår webbplats för att "komma ihåg" information så att den kan skickas från sida till sida och för att samla in webbplatsstatistik. Denna insamlade statistik kan användas för att förbättra vår webbplats och de tjänster som vi erbjuder dig, men den används inte för att identifiera dig.

3.4. Tredje parter kan ha tillgång till dina personuppgifter för att utföra de uppgifter som de tilldelats för vår räkning. De är dock skyldiga att inte avslöja eller använda informationen i något annat syfte. 

3.5. Vi kan anlita företag och personer från tredje part av följande skäl:

 • För att underlätta vår tjänst,
 • För att tillhandahålla tjänsten för vår räkning,
 • För att utföra tjänster relaterade till tjänsten,
 • För att hjälpa oss att analysera hur vår tjänst används,
 • För att säkerställa en effektiv och problemfri navigering.

3.6. Personuppgifter samlas in med hjälp av följande tjänster:

 • Google Analytics & Google Tag Manager
 • Remarketing med Google Analytics
 • Google Analytics demografiska uppgifter och intresserapportering
 • Spårning av konvertering i Google Ads

3.7. Den information som samlas in avser IP-adress, typ av webbläsare som används, språk, typ av operativsystem, Internetleverantör, information om tid och datum, plats och information som skickas till webbplatsen via kontaktformuläret.

3.8. Användaren kan när som helst inaktivera eller återställa möjligheten att samla in cookies genom att ändra inställningarna i webbläsaren. Anvisningar finns här: http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies

3.9. Ytterligare personuppgifter, t.ex. en e-postadress, samlas endast in i de fall då användaren uttryckligen har samtyckt till detta genom att fylla i formuläret. Ovanstående uppgifter bevaras och används endast för de behov som är nödvändiga för att utföra en viss funktion.